Beter Wonen Utrecht

Vereniging Beter Wonen zet zich in voor kwetsbare doelgroepen om succesvolle uitstroom van cliënten uit instellingen te bevorderen en/of instroom in deze instellingen te voorkomen.
Actief voor de Utrechtse regio U16.

Informatie

Over Beter Wonen Utrecht en het lidmaatschap voor (nieuwe) leden en belanghebbende. 

Formulieren

Alle formulieren en documenten van de vereniging in een overzicht om te bekijken en te downloaden. 

Contact

Neem contact op met een van de bestuursleden middels het algemene e-mailadres of het contactformulier.

Over Beter Wonen

Het doel van vereniging Beter Wonen is om succesvolle uitstroom van cliënten uit instellingen te bevorderen en/of instroom in deze instellingen te voorkomen.

Vereniging Beter Wonen Utrecht heeft een bemiddelende en beleidsmakende rol in de driehoek gemeenten, woning-corporaties  en (zorg)instellingen.

In deze rol onderhandelt vereniging Beter Wonen ten behoeve van haar leden met de gemeenten over het beschikbaar stellen van een contingent aan woningen om de maatschappelijke opgave te realiseren.

 

 

Het contingent van de beschikbare woningen wordt door het bestuur van de vereniging verdeeld onder haar leden.

De vereniging Beter Wonen wil kennisuitwisseling tussen haar leden en ander betrokken partijen tot stand brengen.

Het bestuur van de vereniging geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen en beleidsvorming. Daarnaast neemt het bestuur deel aan diverse overleggen en projecten op het gebied van huisvesting van kwetsbare doelgroepen.

 

Lidmaatschap

De leden van Vereniging Beter Wonen zijn instellingen uit de Maatschappelijke opvang / Beschermd wonen / Jeugdzorg / Behandeling / Detentie / LVB en andere maatschappelijke werkgebieden, die gevestigd zijn in de U16 regio* en cliënten in deze regio begeleiden. Momenteel zijn zo´n 35 instellingen lid. Klik hier voor een overzicht van de leden van vereniging Beter Wonen Utrecht.

Indien uw instelling nog niet is aangesloten bij vereniging Beter Wonen Utrecht kunt u een verzoek indienen per e-mail aan het bestuur. Wij nemen dan contact met u op om uw aanvraag persoonlijk te bespreken, kennis te maken en te beoordelen.

Bij nieuwe leden kijken wij o.a. naar de gebieden van continuïteit van zorg, kwaliteit, regiobinding van de organisatie en haar cliënten met de U16 gemeenten. Tevens kijken we naar de doelstellingen van de organisatie en de aansluiting op het beleid rondom het huisvesten van kwetsbare doelgroepen en of de instelling gericht is op uitstroom en/of preventie van instroom in instellingen. Een instelling moet zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

 

Instellingen moeten zich bewust zijn van het feit dat zij verantwoordelijk blijven voor de aangemelde cliënten en de afgesloten begeleidingsovereenkomsten die horen bij de huurovereenkomst. Dit moet goed geregeld worden. De begeleiding kan overgaan op een andere instelling, maar mocht het niet goed gaan met de cliënt, kan de woningcorporatie wel op de instelling, die de aanvraag heeft ingediend, terugvallen. De instelling heeft hierbij een verplichting om de cliënt naar goede zorg te begeleiden al dan niet in de eigen instelling.

Er is sprake van een jaarlijkse contributie, te betalen door de aangesloten instellingen aan de vereniging.


* De U16 bestaat uit de volgende gemeenten: Utrecht, Bunnik, De Bilt, Woerden, IJsselstein, Houten, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Vijfheerenlanden (met de kernen Vianen, Zederik en Leerdam), Zeist, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Oudewater, Montfoort, De Ronde Venen, Lopik

Formulieren 

Alle formulieren en documenten zijn te downloaden door te klikken op onderstaande grijze buttons.

1. Beter Wonen Aanmeldformulier

WORD document – versie januari 2024

Word document digitaal in te vullen of om uit te printen en in te vullen.

2. Richtlijn woningtoewijzing

Beter Wonen – versie juni 2022

PDF document bij aanmeldformulier

3. Overdrachtsformulier

INVUL PDF – versie juni 2022

PFD bestand om in te vullen voor begeleiding naar een andere instelling.

4. Overdrachtsformulier

WORD document – versie juni 2022

Word bestand om in te vullen voor begeleiding naar een andere instelling.

5. Voorbeeld

Begeleidingsovereenkomst – februari 2021

Wonen met begeleiding horende bij een huurovereenkomst (voorheen 3 partijenovereenkomst)

6. Verhuurdersverklaring

In te vullen verhuurdersverklaring voor de het aanmeldformulier.

7. Processchema – versie juni 2022

Processchema eenmalige woningaanbiedingen (omgekeerde en originele variant)

8. Informatieblad voor clienten

Informatieblad voor clienten over de eenmalige woningaanbieding, werkwijze en verwachtingen.

9. Informatieblad voor begeleiders

Informatieblad voor begeleiders over wat een eenmalige woningaanbieding inhoudt, hoe het in zijn werk gaat en wat de client en begeleider kan verwachten.

10. Informatieblad voor zorginstellingen

Informatieblad voor begeleiders en zorgorganisaties over inhoud en voorwaarden van een eenmalige woningaanbieding en wat dat betekent voor de begeleiding.

Bestuur

Het bestuur van Vereniging Beter Wonen wordt gevormd door vrijwilligers werkzaam bij verschillende (zorg)instellingen en woningcorporaties.

Jetske Spruijt

Jetske Spruijt

Voorzitter, werkzaam bij Stichting de Tussenvoorziening

Jobke de Graaf

Jobke de Graaf

Secretaris, werkzaam bij Leger des Heils

Tom Lagerweij

Tom Lagerweij

Penningmeester, werkzaam bij de Van Der Hoevenkliniek

Tom Bourez

Tom Bourez

Algemeen bestuurslid, werkzaam bij Kwintes

Projectcoördinator

Het bestuur van Vereniging Beter Wonen wordt ondersteund door de projectcoördinator. 

Jordy Keizer

Jordy Keizer

Projectcoördinator, focus op strategie en operationele werkzaamheden

Sanne Banning

Sanne Banning

Projectcoördinator, focus op communicatie en operationele werkzaamheden

Nieuws

Laatste nieuwsberichten staan op de blog.

Nieuwsbrief november 2022

Nieuwsbrief november 2022

1 november 2022 Vandaag hebben we weer een nieuwsbrief verstuurd naar al onze leden en belanghebbenden. Benieuwd naar de inhoud? Klik dan op deze link: https://mailchi.mp/5ae6492a0c9b/nieuwsbrief-beter-wonen-november-12131931.

Nieuwsbrief juli 2022

Nieuwsbrief juli 2022

7 juli 2022 Nog net voor de zomervakantie een nieuwsbrief met daarin een hoop informatie over onder andere onze nieuwe bestuursleden, nieuwe statuten en een nieuw aanmeldformulier. Ook lees je tips en aandachtspunten voor bij het invullen van het aanmeldformulier. Het...

Wij zoeken bestuursleden!

Wij zoeken bestuursleden!

Van al onze huidige bestuursleden verstrijkt de zittingstermijn. Daarom organiseren we bestuursverkiezingen. Zowel nieuwe geïnteresseerden, als huidige bestuursleden kunnen zich verkiesbaar stellen. Eerder informeerden we jullie al via onze nieuwsbrief over het proces...

Contact

Hoe kunt u ons bereiken?
Het bestuur van vereniging Beter Wonen Utrecht is uitsluitend per e-mail bereikbaarIndien telefonisch contact is gewenst, dan kunt u een terugbelverzoek sturen via onderstaand e-mailadres.

Let op: de vereniging Beter Wonen behandelt zelf geen aanmeldingen van cliënten. Voor vragen over de status van aanmeldingen kunt u contact opnemen met het Vierde Huis via de contactpersoon of uw begeleider van de zorginstelling.