Beter Wonen Utrecht

Beter Wonen is een vereniging, opgericht in 1997, door een collectief van zorgaanbieders.
Actief voor de Utrechtse regio U16.

Informatie

Over Beter Wonen Utrecht en het lidmaatschap voor (nieuwe) leden en belanghebbende. 

Formulieren

Alle formulieren en documenten van de vereniging in een overzicht om te bekijken en te downloaden. 

Contact

Neem contact op met een van de bestuursleden middels het algemene e-mailadres of het contactformulier.

Over Beter Wonen

Het doel van vereniging Beter Wonen is om succesvolle uitstroom van cliënten uit instellingen te bevorderen en/of instroom in deze instellingen te voorkomen.

Vereniging Beter Wonen Utrecht heeft een bemiddelende en beleidsmakende rol in de driehoek gemeenten, woning-corporaties  en (zorg)instellingen.

In deze rol onderhandelt vereniging Beter Wonen ten behoeve van haar leden met de gemeenten over het beschikbaar stellen van een contingent aan woningen om de maatschappelijke opgave te realiseren.

 

 

Het contingent van de beschikbare woningen wordt door het bestuur van de vereniging verdeeld onder haar leden.

De vereniging Beter Wonen wil kennisuitwisseling tussen haar leden en ander betrokken partijen tot stand brengen.

Het bestuur van de vereniging geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen en beleidsvorming. Daarnaast neemt het bestuur deel aan diverse overleggen en projecten op het gebied van huisvesting van kwetsbare doelgroepen.

 

Lidmaatschap

De leden van Vereniging Beter Wonen zijn instellingen uit de Maatschappelijke opvang / Beschermd wonen / Jeugdzorg / Behandeling / Detentie / LVB en andere maatschappelijke werkgebieden, die gevestigd zijn in de U16 regio* en cliënten in deze regio begeleiden. Momenteel zijn zo´n 35 instellingen lid. Klik hier voor een overzicht van de leden van vereniging Beter Wonen Utrecht.

Indien uw instelling nog niet is aangesloten bij vereniging Beter Wonen Utrecht kunt u een verzoek indienen per e-mail aan het bestuur. Wij nemen dan contact met u op om uw aanvraag persoonlijk te bespreken, kennis te maken en te beoordelen.

Bij nieuwe leden kijken wij o.a. naar de gebieden van continuïteit van zorg, kwaliteit, regiobinding van de organisatie en haar cliënten met de U16 gemeenten. Tevens kijken we naar de doelstellingen van de organisatie en de aansluiting op het beleid rondom het huisvesten van kwetsbare doelgroepen en of de instelling gericht is op uitstroom en/of preventie van instroom in instellingen. Een instelling moet zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Instellingen moeten zich bewust zijn van het feit dat zij verantwoordelijk blijven voor de aangemelde cliënten en de afgesloten begeleidingsovereenkomsten die horen bij de huurovereenkomst. Dit moet goed geregeld worden. De begeleiding kan overgaan op een andere instelling, maar mocht het niet goed gaan met de cliënt, kan de woningcorporatie wel op de instelling, die de aanvraag heeft ingediend, terugvallen. De instelling heeft hierbij een verplichting om de cliënt naar goede zorg te begeleiden al dan niet in de eigen instelling.

Er is sprake van een jaarlijkse contributie, te betalen door de aangesloten instellingen aan de vereniging.


* De U16 bestaat uit de volgende gemeenten: Utrecht, Bunnik, De Bilt, Woerden, IJsselstein, Houten, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Vijfheerenlanden (met de kernen Vianen, Zederik en Leerdam), Zeist, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Oudewater, Montfoort, De Ronde Venen, Lopik

 

Formulieren 

Alle formulieren en documenten zijn te downloaden door te klikken op onderstaande grijze buttons.

1. Beter Wonen Aanmeldformulier 2020

INVUL PDF – versie 2

PDF Invuldocument digitaal invullen en printen.

4. Overdrachtsformulier

invul PDF document

PFD bestand om in te vullen voor begeleiding naar een andere instelling.

7. Werkinstructie

Werkafspraken begeleiding horend bij de  begeleidingsovereenkomst

2. Beter Wonen Aanmeldformulier 2020

WORD document – versie 2

Word document om uit te printen en in te vullen.

5. Overdrachtsformulier 

WORD document

Word bestand om in te vullen voor begeleiding naar een andere instelling.

8. Processchema – nieuw

Aangepast processchema  n.a.v. het omdraaien van het proces. Actief voor gemeente Utrecht.

3. Richtlijn woningtoewijzing

Beter Wonen

PDF document bij aanmeldformulier

6. Voorbeeld

Begeleidingsovereenkomst – februari 2021

Wonen met begeleiding horende bij een huurovereenkomst (voorheen 3 partijenovereenkomst)

9. Processchema – origineel

Het uitgewerkte processchema van Beter Wonen Utrecht. Actief voor regiogemeenten. 

Bestuur

Het bestuur van Vereniging Beter Wonen wordt gevormd door vrijwilligers werkzaam bij verschillende (zorg)instellingen en woningcorporaties.

Kay Neven

Kay Neven

Voorzitter, werkzaam bij De Tussenvoorziening.

Jetske Den Hartog-Spruijt

Jetske Den Hartog-Spruijt

Penningmeester en bestuurslid, werkzaam bij Lister

Heralt Hogeboom

Heralt Hogeboom

Bestuurslid, werkzaam bij Leger des Heils

Willemijke de Vroom

Willemijke de Vroom

Bestuurslid, werkzaam bij Buurtteam Sociaal

Laura Hoogenberk

Laura Hoogenberk

Bestuurslid, werkzaam bij Mitros

Nieuws

Laatste nieuwsberichten staan op de blog.

Aanmeldformulier 2020

Aanmeldformulier 2020

Onder het kopje formulieren vind je het nieuwe aanmeldformulier. Deze moet je vanaf heden gaan gebruiken voor alle aanmeldingen!  Gezien het belang van de wijzigingen, kan het oude aanmeldformulier alleen nog gebruikt worden in de maand april/mei. Vanaf 1 juni 2020...

Projectleider gevonden

Projectleider gevonden

Het bestuur is blij jullie te kunnen berichten dat wij in de persoon van Lori Seraus een ervaren projectleider hebben gevonden. Hieronder stelt zij zichzelf voor. Mijn naam is Lori Seraus en vanaf half februari ben ik werkzaam als projectleider bij Beter Wonen. Mijn...

Nieuwe website / snelkoppelingen

Nieuwe website / snelkoppelingen

De vereniging Beter Wonen heeft een nieuwe website. Hierdoor zijn de snelkoppelingen veranderd, voor bijvoorbeeld formulieren kun je gebruik maken van de volgende snelkoppeling: 

https://beterwonenutrecht.nl/#formulieren

Contact

Hoe kunt u ons bereiken?
Het bestuur van vereniging Beter Wonen Utrecht is uitsluitend per e-mail bereikbaarIndien telefonisch contact is gewenst, dan kunt u een terugbelverzoek sturen via het contactformulier of onderstaand e-mailadres.

Let op: de vereniging Beter Wonen behandelt zelf geen aanmeldingen van cliënten. Voor vragen over de status van aanmeldingen kunt u contact opnemen met het Vierde Huis via de contactpersoon of uw begeleider van de zorginstelling. 

E-mail

Info@beterwonenutrecht.nl

Contactformulier