Plan van Aanpak huisvesting en begeleiding kwetsbare doelgroepen

Vereniging Beter Wonen heeft op 17 juli 2019 haar handtekening gezet onder het Plan van Aanpak huisvesting en begeleiding kwetsbare doelgroepen.  In het plan van aanpak staan 36 afspraken. Hiermee geeft de gemeente invulling aan het coalitieakkoord. De belangrijkste...