Vereniging Beter Wonen heeft op 17 juli 2019 haar handtekening gezet onder het Plan van Aanpak huisvesting en begeleiding kwetsbare doelgroepen. 

In het plan van aanpak staan 36 afspraken. Hiermee geeft de gemeente invulling aan het coalitieakkoord. De belangrijkste afspraken zijn het jaarlijks beschikbaar maken van 385 woningen voor uitstroom uit of instroom in maatschappelijke opvang, beschermd wonen en vrouwenopvang. Dat zijn 275 woningen voor de reguliere vraag plus 110 woningen per jaar extra (dus 550 in totaal voor vijf jaar) om wachtlijsten weg te werken en een inhaalslag te maken. 

Voor kwetsbare jongeren stellen de corporaties jaarlijks vijftig zelfstandige en niet-zelfstandige wooneenheden beschikbaar, met benodigde ondersteuning vanuit de zorginstellingen.

Hieronder een link naar het plan.