10 februari 2021

Deze week hebben we weer een nieuwsbrief naar onze leden gestuurd. Met daarin onder andere een vooraankondiging voor de twee algemene ledenvergaderingen dit jaar (op 22 april en 23 september), informatie over nieuwe leden en de verdeling van het contingent. De nieuwsbrief vind je hier.