Bestuur en contactgegevens

Hoe kunt u ons bereiken?
Het bestuur van vereniging Beter Wonen Utrecht is uitsluitend bereikbaar per  e-mail: info@beterwonenutrecht.nl
Indien telefonisch contact is gewenst, dan kunt u een terugbelverzoek naar bovenstaand e-mailadres sturen.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van Vereniging Beter Wonen Utrecht wordt gevormd door vrijwilligers werkzaam bij verschillende  (zorg)instellingen en woningcorporaties.

Kay Neven – Voorzitter, werkzaam bij de Tussenvoorziening.                  

Jetske Den Hartog-Spruijt – Penningmeester en bestuurslid, werkzaam bij Lister

Liesbeth de Heer – Secretaris, werkzaam bij Exodus

Heralt Hogeboom – Bestuurslid, werkzaam bij Leger des Heils

Willemijke de Vroom – Bestuurslid, werkzaam bij Buurtteam Sociaal         

Laura Hoogenberk – Bestuurslid, werkzaam bij Mitros