Beter Wonen Utrecht

Beter Wonen is een vereniging, opgericht in 1997, door een collectief van zorgaanbieders.

Het doel van vereniging Beter Wonen Utrecht is om succesvolle uitstroom van cliënten uit instellingen te bevorderen en/of instroom in deze instellingen te voorkomen. Beter Wonen Utrecht heeft een bemiddelende en beleid makende rol in de driehoek tussen gemeenten, woningcorporaties  en (zorg)instellingen. In deze rol onderhandelt Beter Wonen Utrecht ten behoeve van haar leden met de gemeenten over het beschikbaar stellen van een contingent aan woningen om de maatschappelijke opgave te realiseren.  Het contingent van de beschikbare woningen wordt door het bestuur van de vereniging verdeeld onder haar leden.

De vereniging Beter Wonen Utrecht wil kennisuitwisseling tussen haar leden en ander betrokken partijen tot stand brengen. Het bestuur van de vereniging geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen en beleidsvorming. Daarnaast neemt het bestuur deel aan diverse overleggen en projecten op het gebied van huisvesting van kwetsbare doelgroepen.