Onder het kopje formulieren vind je het nieuwe aanmeldformulier. Deze moet je vanaf heden gaan gebruiken voor alle aanmeldingen! 

Gezien het belang van de wijzigingen, kan het oude aanmeldformulier alleen nog gebruikt worden in de maand april/mei.
Vanaf 1 juni 2020 accepteert het Vierde Huis alleen het nieuwe formulier (versie 2 2020), oude formulieren worden dan onbehandeld teruggestuurd.

De belangrijkste wijziging is de mogelijkheid en daarbij ook het verzoek om voor meerdere gemeenten te kiezen bij woonplaatskeuze cliënt. Alle gemeenten van de U16 zijn benoemd en kunnen worden aangevinkt. Hierna kunnen ze op volgorde van voorkeur worden gezet. Het kiezen van meerdere gemeenten vergroot en versnelt de afhandeling van de aanvraag en de mogelijkheid voor de cliënt om zelfstandig te gaan wonen.

Overige aanpassingen:

 – Toelichting per type aanvraag vermeld, zodat duidelijker is wanneer voor een eenmalige aanbieding of bijvoorbeeld een instroomwoning moet worden gekozen.

 – Vermelding dat cliënt 75% van de inschrijftijd Woningnet kan behouden, mits hij/zij zich binnen één jaar weer inschrijft.

 – De inkomensverklaring van 2017/2018 wordt niet meer geaccepteerd.

Als laatste willen we verzoeken om bij de schets van de problematiek van de cliënt geen uitgebreide diagnose te geven, maar hier vooral in te gaan op wat de problematiek voor het wonen en dagelijks functioneren van de cliënt betekent.

 https://beterwonenutrecht.nl/#formulieren