lid worden?

Richtlijn voor Toelating tot Vereniging Beter Wonen Utrecht.

 

Om lid te worden van de vereniging Beter Wonen, kan een verzoek gericht worden aan het bestuur van de vereniging (info@beterwonenutrecht.nl)

 

Om toegelaten te worden als deelnemende Lidorganisatie tot de Vereniging Beter Wonen dient het Bestuur van de Vereniging ervan overtuigd te zijn dat de kwaliteit en de continuïteit van deze zorgaanbieder voldoende is gewaarborgd.

Daartoe dient de aspirant-lidorganisatie te zijn ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en zij moet voldoen aan  minstens één van de volgende voorwaarden:

 

  • De zorgaanbieder moet zicht profileren als organisatie waarbij uitstroom van intramurale cliënten tot de doelstellingen behoort . Deze uitstroom moet aantoonbaar zijn.
  • De zorgaanbieder blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de wonen met zorg contracten (deze verantwoordelijkheid kan ook overgedragen worden aan een ketenpartner, wanneer een cliënt door uitstroom zorg van een andere zorgaanbieder krijgt).

Na een verzoek tot lidmaatschap, krijgt het aspirant lid een uitnodiging voor een gesprek met een afvaardiging van het bestuur. Hierna kan het bestuur een voordracht doen in de algemene ledenvergadering van Beter Wonen.

Het is mogelijk om tegen dit besluit bezwaar aan te tekenen bij het bestuur van Beter Wonen.

 

Wanneer de instelling lid is geworden, wijst zij een contactpersoon aan binnen de instelling, die verantwoordelijk is voor de communicatie tussen de vereniging en het uitvoeringsorgaan “Het Vierde Huis”.

 

De contributie voor het lidmaatschap van Beter Wonen bedraagt € 50,00 per jaar en zal eens per drie jaar geïnd worden.