Beter Wonen Utrecht

Welkom bij de Vereniging Beter Wonen.

Beter wonen is een vereniging die opgericht is om een succesvolle uitstroom van cliënten uit instellingen te bevorderen.
Beter Wonen speelt een bemiddelende en beleid vormende rol tussen instellingen, woningcorporaties en gemeenten.
In deze rol onderhandeld Beter Wonen ten behoeve van haar leden met de gemeenten over het beschikbaar stellen van een contingent aan woningen 
om de bedoelde uitstroom te realiseren. 
Het contingent van de beschikbare woningen wordt door het bestuur van de vereniging verdeeld over haar leden, 
dit gebeurt op basis van de gerealiseerde uitstroom van de leden en een gemotiveerde aanvraag met betrekking tot het gewenste contingent.
De leden kunnen door het invullen van een aanmeldformulier een beroep doen op het beschikbare contingent. 
De matching tussen cliënt en woningcorporatie wordt uitgevoerd door Het Vierde Huis.

Het bestuur van de Vereniging Beter Wonen wordt gevormd door vrijwilligers uit de instellingen en woningcorporaties